Návšteva štátneho tajomníka MŠ SR

19. apríla 2005 sme privítali na našej škole štátneho tajomníka MŠ SR p. Františka Tótha. Študenti aj pedagógovia s ním diskutovali o aktuálnych problémoch v školstve. Najviac ich zaujímali nová maturita, financovanie stredných škôl, spoplatnenie vysokoškolského štúdia a systém vzdelávacích poukazov. Veríme, že štátny tajomník p. Tóth sa medzi nami cítil dobre a ešte raz mu ďakujeme za návštevu.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií