Víťazstvo na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína!

Ak počujete meno Pavol Országh Hviezdoslav, väčšina z vás automaticky odpovie - najväčší slovenský básnik. Menšia časť si spomenie na súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

V Dolnom Kubíne sa v dňoch 28.9. - 2.10.2005 zišlo množstvo vynikajúcich recitátorov - víťazov krajských kôl z celého Slovenska. Zúčastnila sa ho i študentka oktávy nášho gymnázia Kristína Pauková, ktorá svojou jedinečnou interpretáciou prózy Irini Denežkinovej - Daj mi! zaujala odbornú porotu aj divákov a obsadila prvé miesto.

Srdečne blahoželáme!


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií