Vianočná akadémia 2007

Búrlivé decembrové popoludňajšie prípravy, pevná voľa a vytrvalosť študentov niečo dokázať vyvrcholili vo štvrtok 20. decembra 2007 v kine Tatra. Až neuveriteľne vysoká úroveň spevu, tanca, divadelných predstavení a moderovania nás chvíľami uvádzali do presvedčenia, že sledujeme profesionálne vystúpenia. Do vianočnej akadémie sa zapojili všetky triedy. Každá z nich prispela k umocneniu vianočnej atmosféry.

Zachovajme si túto krásnu tradíciu, ktorá prekvapivo vzniká pod taktovkou samotných študentov, pretože všetkých žiakov i pedagógov tak neuveriteľne spája práve v predvianočnom období.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií