Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 3. februára 2009 sa uskutočnilo na našej škole krajské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž prebiehala dvojkolovo. V prvej časti písali študenti test. V druhej časti sa najúspešnejší študenti vyjadrovali k zadaným problémom.

Z 34 účastníkov krajského kola naša študentka Marianna Červená obsadila 1. miesto. Jej i ostatným postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  19. apríl 2018 (štvrtok)
o 16:00 h
Rodičovské združenie


  Darujte nám 2 % z Vašich daní

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií