Zlato z kraja

Dňa 3.2. 2011 sa konalo na ZŠ Hradná v Nových Zámkoch krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V treťom ročníku tejto súťaže Oliver Koprda (oktáva) preukázal svoje vedomosti, pohotovosť i rečnícky talent a potvrdil, že naši študenti obstoja i v tej najtvrdšej konkurencii. Dôkazom toho je získané 1. miesto a postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Bratislave. Oliverovi srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khürová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií