Záložka do knihy spája slovenské školy

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 2. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Podstatou projektu je nielen výroba záložiek do kníh, napomáhanie rozvoju fantázie, manuálnej zručnosti žiakov, ale aj vytvorenie kamarátskych vzťahov medzi našou školou a pridelenou partnerskou školou.

Študenti I.A a II.A triedy vyrobili zaujímavé záložky, ktoré sme poslali študentkám zo Strednej odbornej školy v Snine. Veríme, že sa im naše výtvory páčili a že sme im aj takto spríjemnili chvíle pri čítaní kníh.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií