Úspešní hvezdári

Krajské osvetové stredisko v Nitre sa 27. mája 2017 stalo miestom konania krajského kola vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach?“. V kategórii študentov stredných škôl Samuel Buranský z I.A získal 1. miesto a Martin Max z III.A získal tretie miesto. Obom študentom budeme držať palce, aby sa im darilo v júni na celoslovenskom kole tejto súťaže.

RNDr. Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií