Vynikajúci úspech nášho mladého astronóma

V dňoch 20. a 21. apríla 2017 sa v Piešťanoch uskutočnilo celoslovenské kolo Astronomickej olympiády. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci prvého ročníka: Adam Laščiak z I.D a Samuel Buranský z I.A. Už samotný postup prvákov do tohto kola je úspechom. No Samuel Buranský sa stal úspešným riešiteľom aj celoslovenského kola, čím si vybojoval postup do medzinárodného kola súťaže. Držme mu teda palce, aby sa mu podarilo úspešne reprezentovať našu vlasť na jeseň v Thajsku.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií