Anglické divadlo: Fahrenheit 451

3.11.2017 sa 100 študentov nášho gymnázia zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku Farenheit 451, ktoré bolo prezentované hercami z Veľkej Británie v bratislavskom Istropolise.

Vzniklo pod réžiou Christiana Flinta a Paula Stebbingsa na motívy rovnomennej knihy RayaBradburyho.

Hlavná myšlienka predstavenia bola:
„Knihy horia pri 451 stupňoch Fahrenheita ...
Knihy sú zakázané a spálené.
Robotickí psi prechádzajú ulicami a čuchajú tých, ktorí čítajú nelegálne.
Hasiči odpovedajú na volanie, pretekajú sa po uliciach, aby napálili knihu a čitateľa.“

Veľmi zaujímavé a podnetné predstavenie, ktoré stavia do protikladu výdobytky modernej doby ku klasickej forme získavania informácií. Navyše tieto technologické vynálezy na jednej strane pomáhajú, na strane druhej oslabujú, obzvlášť osobný kontakt.

Naši tretiaci a maturanti si odniesli mnoho podnetných zážitkov a jazykových skúseností.

PaedDr. Martina Hegedúšová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií