Beseda s víťazom ceny Anasoft Litera 2017

Dňa 23. 11. 2017 zavítal na naše gymnázium víťaz ceny Anasoft Litera 2017 spisovateľ pán Ondrej Štefánik. Dozvedeli sme sa viac nielen jeho tvorbe, ale aj o tom, ako vzniklo dielo Som Paula, ako sa „rodila“ hlavná hrdinka a ako autor hodnotí súčasný život. Pán Štefánik nám aj prečítal úryvky z jeho knihy a súhlasil s naším názorom, že na čítanie je to náročnejšia kniha, ale zároveň nám ponúka veľa dôvodov na zamyslenie.

Beseda bola obohatením hodín slovenského jazyka a literatúry a veríme, že možno niektorých podnieti k tomu, aby siahli po knihách súčasných slovenských autorov.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií