Mikuláš, čo mi dáš...?

6. decembra navštívil Mikuláš s anjelmi a s čertmi našu školu. V triedach rozdával sladkosti a možno niektorých aj trošku prinútil porozmýšľať nad tým, či si ich naozaj zaslúžia – či poslúchali doma aj v škole, či sa učili, či pomáhali slabším, či sa správali slušne, či... Veríme, že Mikuláš medzi nás zavíta aj o rok a spestrí nám tak krásne predvianočné chvíle.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií