Predmetová komisia (PK) prírodovedných predmetov
Členovia | Úlohy a ciele | Kritériá hodnotenia | Podujatia | Úspechy študentov | Súťaže a olympiády | Užitočné linky
Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2016/2017

Samuel Buranský

  • 5. miesto v národnom kole astronomickej olympiády
  • 5. miesto v národnom kole "Čo vieš o hviezdach"
  • 9. miesto v krajskom kole matematickej olympiády

Lukáš Minár - 4. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória A

Michal Lüley - 4. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória B

Jakub Ganádik - 6. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Martin Max - 3. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

Adam Lasčiak - 14. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií