Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády | Užitočné linky
Členovia
Predseda – PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Členovia:
PhDr. Monika Bogyóová
PaedDr. Patrik Haller
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová
PaedDr. Boris Ragas
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  19. apríl 2018 (štvrtok)
o 16:00 h
Rodičovské združenie


  Darujte nám 2 % z Vašich daní
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií