Výchovný poradca, Koordinátor prevencie
Konzultačné hodiny výchovného poradcu:
  • pre žiakov – každý utorok v čase od 11:30 do 12:00 alebo v individuálne dohodnutom termíne
  • pre rodičov - každý štvrtok v čase od 8:00 do 9:00 alebo v individuálne dohodnutom termíne
  • pre učiteľov – individuálne v prípade výskytu nečakaných komplikácií alebo v prípade nutnosti riešenia aktuálneho problému
Výchovný poradca: PaedDr.Martina Hegedüšová
Kontakt: 0915 767 419
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  26. september 2017
Európsky deň jazykov


  3. október 2017 (ut.)
o 15:30 h

Zasadnutie Rady školy


  3. október 2017 (ut.)
o 16:30 h

Rodičovské združenie
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií