Organizácia školského roka 2016/2017

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).
  • V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacíchdní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2016
(štvrtok)

28. október –
31. október 2016

2. november 2016
(streda)

vianočné 22. december 2016
(štvrtok)
23.december 2016
- 8. január 2017
9. január 2017
(pondelok)
polročné 2. február 2017
(štvrtok)
3. február 2017
(piatok)
6. február 2017
(pondelok)
jarné v Nitrianskom kraji 17. február 2017
(piatok)
20. február -
24. február 2017
27. február 2017
(pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017
(streda)
13. apríl -
18. apríl 2017
19. apríl 2017
(streda)
letné 30. jún 2017
(piatok)
3. júl 2017-
31. august 2017
4. september 2017
(pondelok)

zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

Maturitné skúšky v školskom roku 2016/2017

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
  • 14. marec 2017 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
  • 15. marec 2017 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
  • 16. marec 2017 (štvrtok) - matematika
Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - 22. - 26. máj 2017

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  1. júl - 31. august
Letné prázdniny

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií