Žiacka školská rada v školskom roku 2016/2017
Členovia | Program
Členovia
Martina Slováková (III.B) - Predsedníčka Žiackej školskej rady a zástupkyňa žiakov
v Rade školy


Veronika Repáňová I.D
Simon Solár I.A
Milan Jašo II.A
Hana Baťalíková II.B
Daniela Fačkovcová III.A
Martina Slováková III.B
Miriam Sádovská IV.A
Funkcie členov
Predsedníčka ŽŠR:
Martina Slováková

Podpredsedníčka a tajomníčka ŽŠR:
Daniela Fačkovcová

Správa internetovej stránky ŽŠR:
Simon Solár

Nástenkárky ŽŠR:
Veronika Repáňová
Hana Baťalíková

Písanie článkov o akciách ŽŠR:
Milan Jašo
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  1. júl - 31. august
Letné prázdniny
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií