Žiacka školská rada v školskom roku 2017/2018
Členovia | Program
Členovia
Kmeťová Daniela I.D
Repáňová Veronika II.D
Baňasová Veronika I.A
Solár Simon II.A
Jašo Milan III.A
Očovayová Michaela III.B
Rak Tomáš IV.A
Nehéz Marek IV.B
Funkcie členov
Predseda ŽŠR:
Milan Jašo

Podpredsedníčka a tajomníčka ŽŠR:
Veronika Repáňová

Nástenkári ŽŠR:
Veronika Baňasová
Simon Solár

Písanie článkov o akciách ŽŠR:
Daniela Kmeťová
Milan Jašo

Webová stránka ŽŠR:
Nehéz Marek
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií