Prvé miesto - Hviezdoslavov Kubín

Dňa 6. júna 2005 sa v Topoľčanoch uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnila sa ho i naša študentka septimy Kristína Pauková, ktorá svojou interpretáciou prózy Irini Denežkinovej - Daj mi! zaujala odbornú porotu a obsadila prvé miesto. Zabezpečila si tak postup do celoslovenského kola tejto súťaže. Blahoželáme!


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií