Návšteva Mikuláša Dzurindu

Vo štvrtok 9. júna 2005 poctil naše gymnázium svojou návštevou premiér SR Mikuláš Dzurinda. Po krátkej diskusii s vedením školy a primátorom Vrábľov nasledovala prehliadka učebných priestorov školy. Premiéra zaujalo najmä chemické laboratórium a multimediálna učebňa.

Hlavným bodom programu premiérovej návštevy školy však bola dvojhodinová diskusia so žiakmi gymnázia moderovaná študentkou 7.G triedy Kristínou Paukovou. Mikuláš Dzurinda počas nej odpovedal na rôznorodé otázky týkajúce sa Európskej únie, spoplatnenia štúdia, študijných možnostiach na Slovensku a v zahraničí a prioritách v školstve.

Po jej závere sa predseda vlády SR pochvalne vyjadril o študentoch gymnázia a nimi položených otázkach v diskusii a odišiel na ďalšie aktivity, ktoré ho čakali vo Vrábľoch.

» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií