Rozlúčka s maturantmi

Piatok 13. máj bol pre študentov 8.G a 4.A posledným školským dňom na našom gymnáziu. Ráno čakalo budúcich maturantov niekoľko
(ne)milých prekvapení. Najskôr vyzdobené triedy, ktoré každoročne pripravujú o rok mladšie ročníky, potom vysvedčenia z rúk triednych profesorov.

Počas tretej vyučovacej hodiny čakala ôsmakov a štvrtákov rozlúčka s profesormi a študentami na školskom dvore. Príhovor pani riaditeľky, ktorá ocenila študentov úspešne reprezentujúcich našu školu, vystriedali rady už bývalých žiakov svojim mladším spolužiakom, ako "prežiť" tie štyri či osem rokov.

Študenti tried, ktoré čaká maturita o rok, dostali putovné vankúše. Na oplátku budeme všetci držať našim maturantom palce.

Kristína Pauková (7.G)

» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií