Deň plný mieru...

21. september. Obyčajný pracovný deň v strede týždňa, ale predsa bol niečím neobyčajný. Organizácia Spojených národov ho totiž vyhlásila za Medzinárodný deň mieru. Možno patríte k tým ľuďom, ktorí si myslia, že je to zbytočné. Otázkou je, či je to naozaj tak, a či náš svet vie, čo je to v pokoji žiť?

Pred 60-timi rokmi bola ukončená 2. svetová vojna, v ktorej prišlo o život 50 miliónov ľudí. Ešte prednedávnom - v čase studenej vojny - sme stáli iba krôčik od svetovej apokalypsy, a dnes sa stále bojuje na 16 miestach našej planéty. Nie je to len mediálne spomínaný Irak, ale aj Uganda, Sierra Leone či Kamerun. Teroristické útoky sa stávajú súčasťou nášho života a my sa pomaly učíme žiť v strachu. New York, Madrid, Londýn, Egypt, ... Bratislava?

Študenti Gymnázia vo Vrábľoch sa rozhodli nezatvárať oči a pridali sa k oslavám Medzinárodného dňa mieru. Vo svojich literárnych a výtvarných prácach vyjadrovali svoje názory a postoje k vojnám, terorizmu, nenávisti medzi národmi, ale aj k mieru. Všetky práce budú uverejnené v zborníku, ktorý onedlho vydáme. Najlepší budú ocenení. Niektoré básne a prózy boli už prečítané v rozhlasovej relácii, venovanej tomuto dňu. Jej prípravu zabezpečili p. profesorky z kabinetu slovenského jazyka. Kresby ešte stále zdobia naše chodby a pripomínajú nám, že mier je najušľachtilejší ideál ľudstva. A keď sa chceme k nemu priblížiť, musí mať každý z nás kus mieru vo svojom srdci.

Kristína Pauková, oktáva


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií