Víťazstvo na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína!

Ak počujete meno Pavol Országh Hviezdoslav, väčšina z vás automaticky odpovie - najväčší slovenský básnik. Menšia časť si spomenie na súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

V Dolnom Kubíne sa v dňoch 28.9. - 2.10.2005 zišlo množstvo vynikajúcich recitátorov - víťazov krajských kôl z celého Slovenska. Zúčastnila sa ho i študentka oktávy nášho gymnázia Kristína Pauková, ktorá svojou jedinečnou interpretáciou prózy Irini Denežkinovej - Daj mi! zaujala odbornú porotu aj divákov a obsadila prvé miesto.

Srdečne blahoželáme!


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií