Chemická olympiáda - krajské kolo

Študent nášho gymnázia Oliver Koprda zo 4.G obsadil 3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, ktorá sa konala 5. 6. 2007 v Nitre. Nášmu úspešnému študentovi srdečne blahoželáme.

Mgr. Gabriela Šimjáková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií