Chemická olympiáda - krajské kolo

Študent nášho gymnázia Oliver Koprda zo 4.G obsadil 3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, ktorá sa konala 5. 6. 2007 v Nitre. Nášmu úspešnému študentovi srdečne blahoželáme.

Mgr. Gabriela Šimjáková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií