Účasť na divadelnom festivale v anglickom jazyku v Nitre

Daždivé utorkové marcové ráno sa nieslo v znamení napätia, trémy ale i očakávaní, pretože divadelne nadaní študenti, vyzbrojení výbornou angličtinou, sa vydali do nitrianskeho divadla, aby tam prezentovali svoje tri divadelné predstavenia s názvami Sleeping Beauty pod vedením PaedDr. Martiny Hegedüšovej, Snow White a Beauty Is the Beast pod vedením Mgr. Zuzany Baráthovej.

Ceny si síce neodniesli, ale v konkurencii ďalších 13 predstavení obstáli veľmi dobre a vzorne reprezentovali našu školu, o čom svedčil i ohlas zúčastnených divákov.

»» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií