Naši študenti vo finále medzinárodnej súťaže Golden Owl obdivuhodne uspeli

S napätím sme očakávali výsledky z finále medzinárodnej súťaže Golden Owl, do ktorého postúpilo 20 študentov z celkového počtu 1075 a medzi súťažiacimi z Poľska, Maďarska, Litvy, Francúzska a Španielska sa ocitli aj študenti nášho gymnázia Martin Hlavačka (6.G) a Juraj Čokyna (7.G).

Finále prebiehalo 19. apríla 2007 a všetky výsledky boli zaslané do poľského gymnázia v Nyse, ktoré je organizátorom súťaže. Po spracovaní výsledkov sme boli oboznámení, že naši študenti obsadili krásne druhé (Juraj Čokyna) a tretie miesto (Martin Hlavačka). Opäť sa ukázalo, že máme mimoriadne talentovaných žiakov, ktorí majú možnosť rozvíjať svoj talent vďaka šikovným pedagógom.

V tomto projekte sme figurovali ako partnerská škola, ale podobnú súťaž v budúcom školskom roku možno zorganizujeme práve my.

Mgr. Zuzana Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií