Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. 4. 2007 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Devätnásti účastníci boli rozdelení do troch kategórii a postupne odprezentovali úryvky slovenských i zahraničných autorov.

Študenti podali skvelé výkony - preukázali schopnosť zvládnuť text, vyjadriť zámer autora cez svoje pocity i prostredníctvom hovoreného slova. Porota mala ťažkú úlohu, no nakoniec rozhodla takto:

Poézia:

2. kategória
1.miesto-Zuzana Čokynová - 3.G
2-3.miesto-Terézia Čokynová - 1.G
2-3.miesto-Radmila Závodyová - 1.G

3. kategória
1.miesto-Daniela Skačanová - 5.G
2.miesto-Viktor Kvapil - 4.G

4. kategória
1.miesto-Zuzana Keleová - 4.A
2.miesto-Simona Kullová - 1.A
3.miesto-Daniela Somorová - 2.A

Próza:

2. kategória
1.miesto-Dávid Maťo - 3.G
2.miesto-Martina Erniholdová - 2.G

3. kategória
1.miesto-Andrej Semjan - 4.G

4. kategória
1.miesto-Matej Lörinczi - 7.G

Mgr. Beáta Baráthová

galéria k článku »

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií