Moderná školská knižnica – centrum vzdelania, zábavy i oddychu

"Moderná školská knižnica – centrum vzdelania, zábavy i oddychu" - pod týmto názvom sa naše gymnázium zapojilo do rozvojového projektu školskej knižnice, ktorého vyhlasovateľom a aj poskytovateľom grantu bolo Ministerstvo školstva SR.

Získali sme 95000 Sk, ale ďalšiu čiastku vo výške 57000 Sk vyčlenilo rodičovské združenie a 3000 Sk poskytla aj študentská rada. Finančné prostriedky sme použili nielen na nákup nového nábytku a kníh, multifunkčného počítačového zariadenia, televízora, ale aj na zaujímavé aktivity, ktoré sme v novootvorenej knižnici realizovali.

A čo všetko mohli po vučovaní v popoludňajších hodinách naši žiaci absolvovať? Besedy s PaedDr. Jozefom Trubínim o knihe "Osudy vrábeľských židov" a s hercom p. Ivanom Vojtekom – Tulim.

V predvianočnom čase sme pripravili pre chovancov z DSS v Klasove tvorivé dielne, kde študentky gymnázia spolu s nimi vyrábali vianočné ozdoby a darčeky. Nezabudli sme ani na naše talenty a v jedno popoludnie sa konalo stretnutie mladých autorov spojené s prednesom ich vlastnej tvorby. Veľmi peknou akciou bolo aj pásmo o živote a tvorbe Ľudovíta Štúra, ktoré si pripravili terciáni.

Všetky aktivity zaznamenali veľký záujem zo strany študentov a preto v nich budeme aj naďalej pokračovať.

PhDr. Monika Bogyoová

»» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií