Výsledky študentov nášho gymnázia v matematických súťažiach

V aktuálnom školskom roku mnohí študenti našej školy riešili úlohy v medzinárodnej matematickej súťaži Matematický KLOKAN a v troch celoslovenských matematických súťažiach - Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Pikomat.

Krásny výsledok a najmä cenné skúsenosti získali štyria študenti kvinty - Martina Ulianková, Šimon Sádovský, Lukáš Szabó, Dávid Bako a Viktor Kvapil z kvarty na tímovej matematickej súťaži MATBOJ v Nitre, kde v konkurencii 44 matematických družstiev zložených okrem nich výlučne z maturantov obsadili 21. miesto, čo je vzhľadom na už spomenutú skutočnosť mimoriadne povzbudzujúci výsledok najmä v súvislosti s účasťou v ďalších ročníkoch tejto súťaže. Druhé družstvo, ktoré sa zúčastnilo tejto súťaže, bolo zložené zo študentov oktávy a septimy - Vladimír Varga, Tamara Joneková, Kamila Joneková, Gabriela Zábojníková a Jana Mjullerová.

Študenti všetkých ročníkov, ktorí boli v spomínaných súťažiach vyhodnotení ako úspešní riešitelia obdržia na konci školského roku z rúk vyučujúcich matematiky diplomy, ktoré im ich matematické úspechy budú pripomínať.

Veríme, že v budúcich školských rokoch bude mať naše gymnázium v matematických súťažiach ešte väčší počet "úspešných riešiteľov" a že im bude matematika prinášať ešte viac zábavy a radosti z učenia.


Zoznam úspešných riešiteľov medzinárodnej matematickej
Matematický KLOKAN
zoradených podľa percentuálnej úspešnosti vo svojej kategórii

Meno
Trieda
Úspešnosť v %
Horších je (%)
Tatiana Kráľová
1.G
80,80%
94,90%
Michal Morvay
1.A
76,70%
89,00%
Šimon Sádovský
5.G
75,80%
88,00%
Peter Pecho
3.G
75,00%
87,40%
Filip Kevély
3.G
74,20%
86,40%
Lucia Matušková
5.G
74,20%
85,80%
Barbora Novotná
2.G
72,50%
91,80%
Kristián Šranko
1.A
72,50%
82,70%
Natália Koprdová
2.G
69,20%
89,60%
Gabriela Zábojníková
7.G
63,30%
83,40%
Tamara Joneková
8.G
62,50%
82,20%
Peter Šlachta
3.A
61,70%
80,90%

PYTAGORIÁDA - Úspešní riešitelia

Kategória
Trieda
Školské kolo
Okresné kolo
P5
1.G
Tatiana Kráľová
Tatiana Kráľová - 1. - 2. miesto
P5
1.G
Juraj Kazimír
P5
1.G
Michal Czapala
P6
2.G
Barbora Novotná
Barbora Novotná - 6. miesto
P6
2.G
Petra Krčmáriková
P6
2.G
Nikoleta Černáková
P6
2.G
Andrej Hosťanský
P6
2.G
Natália Koprdová
P6
2.G
Lucia Mackovičová
P7
3.G
Michaela Matušková

Matematická olympiáda - Úspešní riešitelia

Kategória
Trieda
Domáce kolo
Okresné kolo
Krajské kolo
Z5
1.G
Tatiana Kráľová
Tatiana Kráľová
2. miesto
Z6
2.G
Petra Krčmáriková
Z7
3.G
Adam Jakab
Z9
4.G
Viktor Kvapil
Viktor Kvapil
2. miesto
Viktor Kvapil
12. - 17.miesto
C
1.A
Lenka Kováčová
C
1.A
Ivana Klinčáková

Pikomat

Tatiana Kráľová (1.G) - 2. miesto v SR vo svojej kategórií - úspešnosť 84,4%

Genius Logicus - Úspešní riešitelia
vyhodnotenie súťaže podľa výsledkov vo svojich kategóriách

Meno
Trieda
Úspešnosť v %
Miroslava Gajdošová
3.A
92%
Tatiana Kráľová
1.G
91%
Viktor Kvapil
4.G
87%

»» galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií