NOC V ŠKOLE

To, že škola nemusí byť iba miestom pre učenie a získavanie informácií, ale skutočne druhým domovom, kde sa dá zabaviť a oddýchnuť sa presvedčili aj študenti nášho gymnázia. Vďaka Študentskej rade v zastúpení Karolíny Lacovej a Mateja Macáka a profesorkám Mgr. M. Bogyovej, Mgr. I. Semjanovej a Mgr. M. Khürovej, ktoré pripravili bohatý program, sa 63 študentov stretlo v areáli školy, aby netradične prežili piatkovú noc.

Celé podujatie začalo 8. júna 2007 o 18:00 oficiálnym otvorením vo vonkajšom areáli školy, kde študentov privítali členovia Študentskej rady. Po ňom nasledovali do 20:00 športové aktivity – volejbal a futbal, v ktorých si zmerali sily družstvá zložené zo študentov a učiteľov nášho gymnázia. Súbežne so športovými aktivitami si mohli študenti vyskúšať prvú pomoc v praxi a vypočuť odbornú prednášku na túto tému.

Po športe nik neodolal chutnému gulášu. Fyzicky vysilení, ale posilnení gulášom, sme sa o 20:30 presunuli do vestibulu a vypočuli si pútavú prednášku pána profesora Mgr. P. Hallera o Izraeli spojenú s videoprojekciou.

O 22:00, už v úplnej tme, sa študenti dočkali diskotéky.

Po nej pokračovalo celé podujatie prezentáciami úspešných prác SOČ v podaní maturantiek.

O 23:00 sme medzi nami privítali dlhoočakávaných hostí – primátora mesta Vráble Ing. Tibora Tótha, Ing. Dagmar Skačanovú, Ing. Juraja Čokynu. Porozprávali nám o živote v našom meste, pripravovaných kultúrnych akciách pre obyvateľov Vrábeľ a tiež o podujatiach Mládežníckeho parlamentu. Posedenie bolo počas prestávok spestrené piesňami v sprievode gitár v podaní Juraja Čokynu ml. a Tomáša Valla.

Presne o polnoci šikovná barmanka predviedla, ako pripraviť chutné miešané nápoje (samozrejme nealkoholické). Po jej vystúpení si všetci pochutnali na mastnom chlebe s cibuľou.

O jednej hodine po polnoci začal ďalší pútavý bod programu – rozhovor s pani riaditeľkou nášho gymnázia PaedDr. Beátou Havettovou. Prezradila nám čo to zo svojho života, napríklad o študentských rokoch a svojich pobytoch v Moskve a v Japonsku.

Posledným bodom programu bolo sledovanie filmov vo vestibule.

Ráno sme odchádzali domov unavení, ale spokojní a plní zážitkov. Tí, ktorí zaváhali a neprišli, budú určite ľutovať.

Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

Študenti, ktorí sa zúčastnili podujatia "Noc v škole":

1.A
I. Klinčáková, A. Zrubcová, M. Trungelová, L. Uhrinová, J. Gergel, M. Morvay, V. Jurkáčková, D. Vozárová, D. Molnárová, I. Babocká, K. Solčianska, H. Baloghová, T. Černayová, K. Šranko, V. Šlezinger, R. Štefunková, M. Šranková

2.A
M. Golha, D. Somorová, M. Vrabec, J. Zrubcová, M. Macák, M. Dudáš

3.A
L. Klimantová, K. Dobrotinová, V. Nagy, M. Poláková, E. Vargová, K. Lacová, H. Lelkešová, M. Gajdošová, K. Kráľová

4.A
Z. Lüleiová, V. Golhová, G. Remišová, U. Dobrotina, D. Výberči, R. Pavlovič

5.G
D. Bako, Š. Zamieška, L. Szabó

6.G
D. Kamas, M. Kováč, P. Maron, J. Puškárová

7.G
J. Čokyna, M. Vašíček, T. Vall, G. Zábojníková, M. Jakab

8.G
L. Matušková, M. Fojtíková, L. Melišíková, M. Záhorský, M. Puškár, V. Varga, M. Vašíček, R. Krupa, L. Horník, P. Matuška, K. Joneková, T. Joneková, Ľ. Koprdová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií