Tretie miesto v celoslovenskom kole SOČ pre našu školu

V dňoch 3. mája – 7. mája 2007 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnili i študentky našej školy. Zuzana Štefunková a Lucia Melišíková postúpili z krajského kola SOČ, v ktorom sa umiestnili na prvom mieste.

Súťažili v odbore – história, právo, politológia, filozofia – s prácou Obchodovanie s ľuďmi. Po veľmi vydarenej obhajobe a argumentácii obsadili tretie miesto a tak z celoslovenského kola odchádzali s bronzovým vavrínom a pocitom spokojnosti a zadosťučinenia.

PhDr. Ivana Semjanová

galéria k článku »

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií