Súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku

Študenti našej školy majú možnosť prezentovať kvalitu ústneho prejavu v anglickom jazyku v spojení so vzťahom k literatúre aj v školskej súťaži v prednese poézie a prózy. Príležitosť zabojovať o prvé miesta v troch vekových kategóriách mali v piatok 27. apríla 2007. Nehasnúci záujem o túto súťaž sa prejavil vysokou účasťou súťažiacich. Po náročnom rozhodovaní poroty zostavenej z vyučujúcich anglického jazyka boli ocenení nasledovní študenti:

Kategória PRÓZA - najmladší žiaci (prima - tercia):
1. miesto: Zuzana Čokynová (tercia)
2. miesto: Katarína Hlavačková (tercia)
3. miesto: Tatiana Kráľová (prima)
3. miesto: Michaela Iblová (tercia)

Kategória PRÓZA - kvarta - sexta + 1.A - 2.A:
1. miesto: Daniela Skačanová (kvinta)
2. miesto: Alexandra Šubová (sexta)
3. miesto: Lucia Gajdošová (kvinta)

Kategória POÉZIA - kvarta - sexta + 1.A - 2.A:
1. miesto: Roman Oravec (kvinta)
2. miesto: Zuzana Rišková (kvinta)
3. miesto: Paulína Leváková (kvinta)

Kategória PRÓZA - septima - oktáva + 3.A - 4.A:
1. miesto: Juraj Čokyna (septima)
2. miesto: neudelené
3. miesto: Zuzana Keleová (4.A)

Ďakujeme všetkým súťažiacim a tešíme sa na budúci ročník.

Mgr. Zuzana Baráthová

»» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií