Výstava Anny Frankovej na našej škole

Naša škola mala tú česť patriť medzi tých 13 škôl na Slovensku, ktoré mali možnosť zapojiť sa do tohto projektu. Výstavu organizovala nadácia Milana Šimečka v spolupráci s múzeom SNP. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR vrámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt spočíval v zaškolení našich žiakov do úlohy sprievodcu. Po dvojdňovej príprave sa začala samotná výstava. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 6. 10. 2006. Presne o 10:00 prvých návštevníkov výstavy oficiálne privítal Juraj Čokyna (7.G) veľmi pekne pripraveným príhovorom. Po ňom nám Danka Skačanová (5.G) prečítala pár riadkov z Denníka Anny Frankovej a aby to malo tú správnu atmosféru po celý čas jej v pozadí hral na gitare náš nový študent Jožko Porubský (1.A). Potom sa k nám niekoľkými slovami prihovorila aj pani riaditeľka. Tentokrát však jej príhovor netrval dlho, pretože prenechala slovo Janke Hradskej. Janka bola hlavná organizátorka projektu na našej škole, avšak dušou celého projektu bola pani profesorka Monika Bogyoová.

Po slávnostnom otvorení prišlo na scénu pätnásť našich spolužiakov a spolužiačok, no teraz pre zmenu nie ako študenti gymnázia, ale ako sprievodcovia výstavy. Musím uznať, že tejto podľa mňa dosť náročnej úlohy sa zhostili veľmi dobre. Keď si predstavím akú trému museli prekonať... Previedli nás celým „obdobím nacistickej vlády“ a taktiež životom Anny Frankovej.

Myslím si, že sme sa dozvedeli veľa nových informácií a faktov, ktoré zaujali určite každého. Výstava bola naozaj veľmi zaujímavá a všetci naši žiaci, ale i žiaci z okolitých škôl, mali možnosť si ju počas troch týždňov pozrieť.

Marianna Červená, 6.G

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií