Výstava a vernisáž fotografií p. PaedDr. Jána Urdu

Veľmi nás potešilo, že p. PaedDr. Urda bol ochotný vystavovať svoje najzaujímavejšie fotografie v našej knižnici. Študenti už dobre poznajú jeho zaujímavé rozprávania o Slovensku, o nádhernej prírode, ale teraz mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o technike fotografovania a o tom, ako vznikajú jeho fotografie.

Výstava sa začala 16. 4. 2007 malou vernisážou a už spomínanou besedou. V súčasnosti majú študenti možnosť pozrieť si výstavku fotografií a zároveň môžu dať svoj hlas fotografii, ktorá sa im najviac páči. Okrem toho sa môžu zapojiť do súťaže o najkrajší umelecký opis vybranej fotografie – o víťazovi rozhodne sám p. PaedDr. Urda. Touto cestou vyslovujeme p. PaedDr. Urdovi veľké poďakovanie za to, že si našiel čas prísť medzi nás a obohatil nás o nové poznatky a zážitky, ktoré sme tak trochu – práve prostredníctvom jeho fotografií – prežili spolu s ním.

PhDr. Monika Bogyoová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií