Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Naša škola už niekoľko rokov otvára svoje priestory všetkým tým, ktorí majú záujem spoznať jej prostredie a zaujímavé projekty a ktorí sa chcú stať na chvíľu súčasťou vzdelávacieho procesu. Nebolo to inak ani v tomto roku - 18.decembra 2007, kedy sme pre záujemcov o štúdium na štvorročnom gymnáziu pripravili najskôr prezentáciu našej školy pomocou interaktívnej tabule eBeam, potom prehliadku budovy školy a návštevu všetkých moderne vybavených učební.

Študenti s riaditeľkou i zástupkyňou školy nahliadli i na prebiehajúce vyučovanie. Veríme, že všetkým zúčastneným sa na našej škole páčilo a že sme naplnili ich očakávania.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií