Vráťme prírode pôvodnú tvár

V dňoch od 28.novembra do 14.decembra 2007 sa na našej škole konala výstava s environmentálnou tematikou "Vráťme prírode pôvodnú tvár". Výstava bola realizovaná v spolupráci s občianskym združením Sosna. Jej hlavnou témou bolo znovuoživenie vodných tokov, využitie organického odpadu v procese kompostovania a využitie turistických chodníkov pri aktívnom oddychu a regenerácii.

Dúfame, že sa táto tradícia zachová a aspoň v malej miere prispejeme k obnoveniu už aj tak zdevastovaného životného prostredia a pripravíme pre ďalšiu generáciu krajšiu a čistejšiu prírodu.

>> galéria k článku

Mgr. Adrián Ballay


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií