Školské kolo geografickej olympiády

Dňa 18.12.2007 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády pre žiakov 1. - 4. ročníka osemročného gymnázia. Zo všetkých súťažiacich do okresného kola postúpili Jozef Remenár zo 4.G triedy a Adam Jesenič z 1.G triedy.

Veľmi potešujúci bol výsledok žiakov 1.G triedy, z ktorých sa každý stal úspešným riešiteľom. Všetkým srdečne gratulujeme a dúfame, že aj naďalej sa budú úspešne zúčastňovať na tomto podujatí.

Mgr. Adrián Ballay


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií