Výsledky školského kola Hviezdoslavovho Kubína

Súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo 18. marec 2008

Poézia
II. kategória
1. Kristína Némethová (1.G) – postup do obvodného kola
2. Terézia Čokynová (2.G)
3. Daniela Rajnerová (1.G)

III. kategória
1. Zuzana Čokynová (4.G)
2. Andrej Semjan (5.G)
3. Elena Zúborová (5.G)

Próza
II. kategória
1. Tatiana Kráľová (2.G)
2. Monika Remenárová (4.G)
    Martina Lörinczová (1.G)
3. Lucia Hubinská (3.G)
    Dominik Štank (1.G)

Porota: Mgr. Blažena Valková, Mgr. Beáta Baráthová

Mgr. Blažena Valková

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií