Druhé miesto v súťaži Junior Internet 2008

Už tretí rok sa na Slovensku konala súťaž Junior Internet, ktorú organizuje spoločnosť Amavet. Na celoštátnom kole Junior Internetu sa stretávajú mladí ľudia, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok a dizajnu.

V tomto roku sa jej zúčastnil aj študent nášho gymnázia Ľudovít Franta, ktorý obsadil druhé miesto v kategórií JuniorWeb – stredné školy so stránkou školského rádia Xerox [www.xerox.gymvrable.sk], čím postúpil do medzinárodného kola v Poľskom Wroclawe, kde sa stretne s ostatnými výhercami na slávnostnom trojdňovom sympóziu.

Bližšie informácie o Ľudovítovej tvorbe môžete nájsť na jeho oficiálnej stránke www.llwebdesign.sk

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií