Matematický karneval

To, že matematika môže byť pre študentov i hravou a zábavnou formou vzdelávania sa a tvorenia, sme sa mohli presvedčiť na netradičnom matematickom karnevale, na ktorý bol vstup povolený výlučne v matematickej maske. Študenti využili pri ich tvorbe bohatú fantáziu a matematické znalosti, a tak sa vo chvíli premenili na kvádre, pravítka, kalkulačky, rovnobežky, vektory.

Po vyhlásení najlepšej masky, ktorú si spomedzi seba vybrali sami študenti, nasledovala súťaž v riešení zaujímavých príkladov. Vyučujúci matematiky, ktorí celú udalosť vymysleli a zorganizovali, na záver podujatia odovzdali najkrajším maskám a úspešným riešiteľom príkladov matematické ceny.

Opäť sme sa utvrdili v tom, že matematika má na našej škole množstvo verných priaznivcov, ktorí pri tvorení masiek neváhali použiť veľkú dávku dôvtipu a invencie.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií