Medzinárodný deň školských knižníc alebo Ako nás knihy spojili
"Rozprávanie príbehov je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako naučiť ľudí, aby si osvojili isté hodnoty, ako otvoriť pred nimi nové možnosti."

Nathaniel Branden
autor diela Sila sebahodnotenia

Všetko sa to začalo šírením správy. Pre niekoho poplašnej, pre niekoho radostnej, pre iného tajomnej. "Prines si do školy svoju obľúbenú knihu." Na chodbách školy a v triedach to zašumelo: "Načo?" "Prečo?" "Čo sa bude diať?" Nakoniec sa osadenstvo školy prostredníctvom školského rozhlasu dozvedelo všetko – teda to, že 22. október je Medzinárodným dňom knižníc, že naša knižnica sa zapojí do akcie o najzaujímavejšie podujatie v tento deň a aj to, že všetci (t.j. žiaci a učitelia) vytvoria "živú reťaz z kníh" a že v knižnici bude zábavno-relaxačné popoludnie. "No to zase bude otrava!" "Už vidím to „zábavné“ popoludnie v knižnici!" Áno, aj takéto a podobné slová zneli chodbami školy. To však ešte nik netušil, že aj "živá reťaz" môže urobiť vskutku slušnú náladu...

"Milí žiaci!" Chodbami školy znel milý hlas pani riaditeľky (alebo aj hlas milej pani riaditeľky), ktorá začala svoj príhovor a vyzvala nás, aby sme postupne – trieda vedľa triedy, žiak vedľa knihy a kniha vedľa žiaka - vytvorili toľko spomínanú "živú reťaz". Postupne sme, niektorí duchaplne, iní dezorientovane, ale našťastie väčšina koordinovane, vytvorili obrovskú reťaz, ktorá lemovala dve poschodia školy. Jej začiatok a aj koniec boli, samozrejme, kde inde ako pred dverami školskej knižnice. "Dokázali sme to!" Knihy nás všetkých (aspoň na chvíľu) spojili. Potom nastal slávnostný okamih – pani riaditeľka a pani profesorka, zodpovedná za školskú knižnicu, slávnostne (tento raz nie prestrihli) odšpendlili z nástenky veľké otázniky a z opytovacích viet sa stali vety oznamovacie, ktoré jasne hovorili o dôležitosti kníh a čítania v našom živote.

"Živá reťaz" dožila, no v triedach sa ďalej debatovalo o knihách, o tom, čo čítame MY – dnešná mládež. Bokom neostali ani učitelia a tiež sa pochválili tým, čo čítajú. No, jedným slovom, každý si prišiel na svoje – a to nás úprimne tešilo, lebo vlastne o to nám išlo – dokázať, že každý z nás má nejakú knihu celkom v láske a nadišiel čas, kedy ju môže pred ostatnými ukázať.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií