Moje mesto Vráble

V tomto školskom roku sa i naši študenti vo veku do 11 rokov zapojili do medzinárodného projektu, ktorý už po piaty rok vyhlásila francúzska spoločnosť Dalkia. Tentokrát bola vyhlásená téma "Mestá okolo sveta".

Celý projekt sa skladal z dvoch častí – z výtvarnej, kde študenti kreslili dva obrázky – moje mesto v súčasnosti a ako by mesto malo vyzerať v budúcnosti. Druhá čať bola literárna – mesto samo rozpráva o sebe – kde sa nachádza, čím sa môže popýšiť, čo mu chýba, aké je a aké by chcelo byť.

Pod vedením Mgr. B. Valkovej pracovali dve skupiny – žiaci 1.G (prímy) a 2.G (sekundy). Projekt 1.G bol na Mestskom úrade vo Vrábľoch vyhodnotený ako najlepší a z prvého miesta postupuje do celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutoční 31. marca 2008. Dúfame, že v silnej konkurencii uspejeme a budeme úspešne reprezentovať svoje mesto i školu.

Mgr. Blažena Valková

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií