Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa konalo na našej škole 5.2.2008. Zúčastnilo sa ho 35 študentov. Súťaž prebiehala dvojkolovo. V prvej časti študenti písali text, v druhej sa vyjadrovali k zadaným problémom. Krajské kolo malo veľmi dobrú úroveň.

Veľkým úspechom našej školy je prvenstvo študenta oktávy - Juraja Čokynu. Všetci účastníci súťaže dokázali svojimi vedomosťami a argumentami zaujať odbornú porotu i publikum.

Súťaž finančne podporil KŠÚ Nitra a vrábeľskí sponzori. Všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii krajského kola, tiež pedagógom, ktorí pripravovali študentov, patrí vďaka.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií