Olympiáda v anglickom jazyku

Jazykové zameranie osemročného gymnázia i vysoká dotácia hodín anglického jazyka v alternatívnom študijnom pláne štvorročného štúdia sa pozitívne prejavuje v kvalite vedomostí a v počte zúčastnených študentov v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Tentoraz sme sa o tom mohli presvedčiť v dňoch 11., 12. a 14. decembra 2007, kedy sa konala písomná a ústna časť v jednotlivých kategóriách.

V písomnej časti študenti prešli testovaním z jazykových zručností – slovná zásoba, gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, v ústnej časti na nich čakali dve úlohy – opis obrázka a simulovaná konverzácia. Víťazi vo všetkých kategóriách postupujú do okresného kola. Samozrejme, že im držíme päste, aby čo najlepšie obhájili svoje víťazstvá i tam a vzorne reprezentovali školu na okresnom kole.

kategória 2A
miesto meno písomná časť ústna časť spolu
1. Barbora Belovická (6.G) 37 30 67
2. Lukáš Szabó (6.G) 37 27 64
3. Dávid Bako (6.G) 35 28 63

kategória 2B
miesto meno písomná časť ústna časť spolu
1. Michal Botka (3.A) 31,5 30 61,5
2. Lucia Kvapilová (8.G) 27,5 28 55,5
3. Juraj Čokyna (8.G) 25 30 55

kategória 2E
miesto meno písomná časť ústna časť spolu
1. Adam Jakab (4.G) 37 30 67
2. Katarína Hlavačková (4.G) 37 29 66
3. Dávid Maťo (4.G) 35 28 63

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií