Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Tohtoročným organizátorom nielen okresného, ale i krajského kola Olympiády v anglickom jazyku sa stala práve naša škola. Preto sa vo štvrtok, 14. februára 2008, naše priestory zaplnili víťazmi okresným kôl v sprievode vyučujúcich pedagógov, aby zabojovali o postup do celoslovenského kola.

Súťažilo sa v ôsmich kategóriách rozdelených podľa veku a typu školy. Osobitnú kategóriu tvorili anglofónni študenti. Súťaž prebiehala podľa štandardných pravidiel. Najskôr študenti absolvovali písomnú časť zostavenú z gramatiky, slovnej zásoby, počúvania s prozumením a čítania s porozumením. V ústnej časti na nich čakala simulovaná konverzácia, známa ako role-play a vymyslenie príbehu na základe predloženého obrázku. Osem komisií malo neľahkú úlohu, pretože, ako sa všetci zhodli, úroveň vedomostí študentov sa z roka na rok zvyšuje, hlavne v ústnom prejave.

Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a želáme im veľa šťastia na celoslovenskom kole.

Mgr. Zuzana Baráthová

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií