Prednes poézie a prózy v anglickom jazyku

To, že pre našich študentov nie je vzdelávanie sa v anglickom jazyku iba povinnosťou, ale chcú ukázať, že s ním skutočne žijú a vedia sa do neho vžiť, opäť preukázali i v tohtoročnom prednese poézie a prózy, ktorého školské kolo sa uskutočnilo 5. marca 2008.

Študenti súťažili v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. I keď v súčasnosti je postup na okresné kolo možný iba z kategórie mladších žiakov, ktorí ďalej súťažia s rovesníkmi z osemročných gymnázií a základných škôl, starší študenti sa napriek tejto skutočnosti tiež veľmi tešili z víťazstiev na úrovni školy.

Veľkú radosť nám urobila Zuzka Čokynová, ktorá v okresnom kole svojim umeleckým prednesom a výbornou angličtinou vybojovala pre našu školu tretie miesto.

Víťazi v jednotlivých kategóriách v školskom kole:

Kategória PRÓZA - mladší žiaci (tercia - kvarta):
1. miesto: Zuzana Čokynová (kvarta)
2. miesto: Michaela Iblová (tercia)
3. miesto: Veronika Rajbovská (tercia)

Kategória PRÓZA - kvinta - sexta:
1. miesto: Barbora Belovická (sexta)
2. miesto: Zuzana Vontorčíková (sexta)
2. miesto: Paulína Leváková (sexta)
3. miesto: Zuzana Guzová (sexta)

Kategória POÉZIA - kvinta - sexta:
1. miesto: Roman Oravec (sexta)
2. miesto: Šimon Sádovcký (sexta)
3. miesto: neudelené

Ďakujeme všetkým súťažiacim a tešíme sa na budúci ročník.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií