Bezdrôtové pripojenie do Internetu v budove našej školy

V tomto školskom roku sa naša škola prihlásila do projektu organizovaného spoločnosťami Slovak Telecom, Elfa a projektom Infovek, kde sme mali možnosť bezplatne získať realizáciu bezdrôtového sieťového pripojenia WiFi do Internetu. Cieľom projektu bolo sprístupniť bezplatný internet študentom a pracovníkom školy v spoločných priestoroch budovy nášho gymnázia (vestibul, chodby, oddychové zóny, triedy, odborné učebne a kabinety).

Výborná príprava projektu nám zabezpečila, že sme boli medzi 250 úspešnými školami, ktoré získali túto možnosť.

Prvá fáza realizácie bezdrôtovej počítačovej siete bola v piatok 28. marca 2008 inštaláciou hardwaru – štyroch bezdrôtových prístupových bodov (access pointov), úspešne ukončená. V najbližších dňoch bude sieť nakonfigurovaná pre používanie.

Sieť bude autonómnym systémom, ktorého funkčnosť nezávisí od už dávnejšie vybudovanej lokálnej siete školy. Prihlásenie sa do WiFi siete bude chránené šifrovacím štandardom WPA2.

Študenti, pedagógovia ale aj všetci hostia našej školy tým dostanú možnosť jednoduchšieho získavania informácií z internetu.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií