Pomaturitné štúdium v Dánsku - beseda

Veľmi pútavým rozprávaním a zároveň obrovským lákadlom sa stala prednáška, ktorá odznela na našej škole dňa 4. februára 2009. Jej predmetom bolo nadstavbové pomaturitné štúdium v Dánsku v trvaní dvoch rokov na The Danish Business Academy Minerva.

Podmienky prijatia, typy štúdia a metódy vyučovania študentom v angličtine priblížil pán Flemming K. Andersen a dojmy a skúsenosti zo štúdia jedného z dvoch ponúkaných programov, konkrétne Hospitality and Tourism Management, priblížila aktuálna študentka 1. ročníka pochádzajúca z Českej republiky.

Naši študenti pozorne počúvali všetky informácie o štúdiu na tejto škole. Či sa niekto rozhodne práve pre štúdium na The Danish Business Academy a stane sa jej úspešným absolventom, je už len na nich.

Mgr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií