Medzinárodný deň školských knižníc

Druhý ročník Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa na našej škole konal 27. októbra 2008, sa niesol v duchu hesla: „DARUJ KNIHU!“. Odštartovali sme v novopostavenej telocvični a ako inak, ak nie maratónom. Náš maratón však nebol typický – bežecký, ale čitateľský. Knihu, ktorú sme si, verní svojmu regiónu, vybrali, boli Požitavské povesti. Oslovila nás nielen preto, že sa viac dozvieme o povestiach, ktoré sa spájajú s naším mestom Vráble a okolitými dedinami, ale aj preto, lebo jedným z autorov je Vrábľan pán Jozef Trubíni. Veď sme nejakí lokálpatrioti!

Pani riaditeľka, ktorá otvorila maratón povesťou Červení mnísi – fidvárski zbojníci, začínala slovami:„ Pri Žitave v tom poli, nesie sa grófka na koni...“ a potom sa čítalo a čítalo a čítalo... Čítali nielen zástupcovia tried, ale aj učitelia.

Triedni učitelia si potom prevzali obálky, v ktorých mali žiaci zadané úlohy. Obrovský úder gongu v školskom rozhlase spustil časomieru 60 minút a odštartoval pokračovanie čitateľského maratónu a ďalších zaujímavých úloh vo všetkých 12 triedach. A či boli naozaj zaujímavé? Nuž, posúďte sami!


Úlohy zneli takto:

  1. Na základe úryvku sa pokúste uhádnuť meno spisovateľa, o ktorom sa v príbehu hovorí.
  2. Vysvetlite význam slov: belvedér, bordúra, didaktika, anatomický, hangár, hypochonder, senzibilita, obligátny, žužu, bešamel.
  3. Vyrobte čo najzaujímavejšiu, najoriginálnejšiu, najvtipnejšiu, jednoducho NAJ... záložku do knihy.
  4. Z postrihaných slov vytvorte dadaistickú báseň, ktorú čo najumeleckejšie prednesiete.
  5. Napíšte slogan, ktorým by ste svojho priateľa presvedčili o tom, že čítať knihy je „super zábava“.
  6. Použite jednotlivé hlásky z vety V hrách súťažia študenti Gymnázia vo Vrábľoch tak, aby ste vytvorili čo najviac nových slov. / na dosiahnutie maximálneho počtu bodov, je potrebné vytvoriť 100 slov /
  7. Určenú časť povesti zdramatizujte.

A ako sa študenti zhostili zadaných úloh? Na základe príbehu vedeli všetky triedy, že reč je o významnom slovenskom básnikovi Samovi Chalupkovi.

Vysvetliť slová, ktoré sa nachádzali v druhej úlohe, bolo pre nich hračkou. Nad fantastickými záložkami do kníh sa porota nestačila diviť, čo všetko sú naši študenti schopní vymyslieť.

Pri dadaistických výtvoroch, ktoré prezentovali v telocvični, by bledol závisťou aj sám Tristan Tzara.

So zadaním piatej úlohy nemali tiež žiadny problém, a dokonca si myslíme, že slogany, ktoré prečítali spolužiakom boli také vynikajúce, že mnohých naozaj presvedčili o tom, že bez čítania a bez kníh je život ako bez šťavy.

Šiesta úloha spravila porotcom tak trochu vrásky na čele, lebo sa dosť napočítali. Totiž, počty novovytvorených slov mali ďaleko od stovky – rekord bol vyše 600 slov.

Najzaujímavejšie bola odprezentovaná posledná úloha. Každá trieda si vybrala na „prečítanie“ svojej ukážky z povestí najlepšie herecké esá kolektívu. Videli a počuli sme rapovanie, spievanie, dramatický prednes, pantomímu doplnenú spevom...

V telocvični sa teda celé dopoludnie čítalo, súťažilo a obdarovávalo! Do výzvy DARUJ KNIHU! sa zapojili skoro všetci, lebo okrem klasických kníh mohli darovať aj vlastnoručne vyrobenú knižočku básní, citátov, atď.

Medzitým skupinka študentov v školskej knižnici netrpezlivo očakávala návštevu z Domova sociálnych služieb v Klasove. Pre klientov mali pripravený super program: najskôr dramatizované čítanie rozprávok, ďalej kreslenie, vytváranie záložiek do kníh, výroba rozprávkového pexesa. Potom sa išli pozrieť do telocvične, kde prebiehala prezentácia tvorivých úloh našich študentov. Program ich zaujal, čo bolo vidno aj z ich bezprostredných reakcií plných nadšenia a veľmi ťažko sa im odchádzalo domov. S radosťou sme im sľúbili, že ich pozveme aj na 3. ročník Medzinárodného dňa školských knižníc.

Záver podujatia patril pani riaditeľke, ktorá všetkých pochválila za super atmosféru počas celého dňa a odovzdala víťazným triedam ceny.

Tak skončil 2. ročník Medzinárodného dňa školských knižníc alebo aj nášho školského maratónu plného slov, čítania, ale hlavne dobrej nálady.

Dúfame, že sa nám podarilo v žiakoch aspoň trošku rozdúchať tú povestnú iskierku, ktorá zapáli záujem o čítanie kníh.

A ešte celkom na záver - zopár názorov našich študentov na Medzinárodný deň školských knižníc na našej škole:

  • Už keď nám bol vopred oznámený program včerajšieho dňa, myslím, že to zaujalo každého. Takéto kreatívne aktivity nemá každá škola. Po tom, čo sme obdržali zadania úloh sme sa do toho, hoci s menším otáznikom pustili. Neuveriteľné, koľko zábavy sa dalo za tú chvíľu zažiť. Snažili sme sa pomôcť si navzájom a snáď najkrajšie bolo, ako všetci hľadeli na tabuľu s vypísanými písmenami z vety, z ktorej sme mali vytvoriť čo najviac slov a hľadali všelijaké možné kombinácie. Zatiaľ niektorí nacvičovali scénku, ktorú všetci pokladáme za najlepšiu z tých, ktoré sa predviedli, preto nás trochu mrzelo, že sme sa nakoniec umiestnili ako tretí, napriek všetkej tej námahe. Ale určite to stálo zato. Knihy, ktoré sme si mali navzájom darovať tiež ako nápad považujem za originálny. Čo som si všimla je, že niektorí sa aspoň po dlhom čase opäť „povŕtali“ vo svojej knižnici, kde možno objavili knihy, ktoré by si sami mohli prečítať.
  • Mne sa to vcelku páčilo. Až na tú 7. úlohu. Ale tie ostatné boli dobré. Najviac sa mi páčila tá úloha, v ktorej sme mali vytvárať nové slová, a myslím, že pri tom sme sa v triede najviac zabavili.
  • Celý deň sa mi páčil, pretože sa líšil od ostatných a bol tým výnimočný. Každý si aspoň na chvíľu spomenul na knihu a že je dôležité čítať knihy. Veľmi sa mi páčila myšlienka darovať niekomu knihu a taktiež úlohy, ktoré boli pre nás vymyslené aj keď sme sa mohli asi viac snažiť, ale ináč to bol pekne strávený deň s knihami, aj keď veľa nečítam, po včerajšku som sa rozhodla viac čítať, čiže pre mňa včerajší deň mal zmysel a ľúbil sa mi.

Mgr. M. Bogyóová, Mgr. M. Khürová

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií