Slovensko recituje Rúfusa

Dňa 10. decembra 2008 oslávil slovenský básnik svetového formátu Milan Rúfus 80. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy Pocta majstrovi: Slovensko recituje Rúfusa.

Žiaci v triedach si čítali autorove básne, recitovali úryvky z nich a rozprávali o nich. Najzaujímavejšie citáty umiestnili na nástenku, vznikla tak koláž citátov. Veríme, že aj vďaka tejto akcii sa naplnilo celkové poslanie výzvy – „nielen my máme Rúfusa, ale aj Rúfus má nás“.

Mgr. Mária Khürová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií