Prvenstvo na súťaži Mladý Európan

Dňa 30. marca 2009 sa v Nitre uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentovali študentky 3.A: Ivana Klinčáková, Miriam Šranková a Lucia Uhrinová.

Súťaž pozostávala z troch kôl. V prvom kole sa písal vedomostný test z politiky, geografie, histórie EÚ. V druhom kole bolo treba preukázať zručnosť v skladaní puzzle. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie družstvá z desiatich, ktoré rozpoznávali dominanty, symboly a osobnosti členských krajím EÚ. Družstvo našej školy sa umiestnilo na 1. mieste. Dievčatá si domov doniesli vecné ceny a postup do národného kola, ktoré sa uskutoční 15. mája 2009 v Nitre.

Študentkám k úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií