Súťaž v prednese nemeckej prózy

Dňa 26. marca 2009 sa konala na našej škole súťaž v prednese nemeckej prózy, ktorej sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Viliama Záborského.

V porote vypomáhal aj nemecký štátny príslušník, zamestnanec Hefry Vráble, Tomas Hessel. Náš hosť zotrval počas prestávky v kruhu účastníkov v družnej debate, pri ktorej si žiaci vyskúšali svoje znalosti z nemčiny. Mnohí recitátori zvládli náročné texty vynikajúco.

Porota určila takéto poradie.

  1. Oliver Koprda (6.G)
  2. Timea Černayová (3.A)
  3. Silvia Poláková – ZŠ V. Záborského
  4. Ľubica Kvaššayová (7.G)
  5. Jozef Major (1.A)

Mgr. Klaudia Balážová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií